1 Chroniques 11:27
Shammoth the Harorite, Helez the Pelonite,
1 Chroniques 11:28
Ira the son of Ikkesh the Tekoite, Abiezer the Antothite,