Job 11:14
אם און בידך הרחיקהו ואל תשכן באהליך עולה׃
Job 15:20
כל ימי רשע הוא מתחולל ומספר שנים נצפנו לעריץ׃
Job 15:34
כי עדת חנף גלמוד ואש אכלה אהלי שחד׃
Job 21:27
הן ידעתי מחשבותיכם ומזמות עלי תחמסו׃
Job 21:28
כי תאמרו איה בית נדיב ואיה אהל משכנות רשעים׃
Job 22:5-9
5
הלא רעתך רבה ואין קץ לעונתיך׃
6
כי תחבל אחיך חנם ובגדי ערומים תפשיט׃
7
לא מים עיף תשקה ומרעב תמנע לחם׃
8
ואיש זרוע לו הארץ ונשוא פנים ישב בה׃
9
אלמנות שלחת ריקם וזרעות יתמים ידכא׃
Job 27:6
בצדקתי החזקתי ולא ארפה לא יחרף לבבי מימי׃
Job 27:7
יהי כרשע איבי ומתקוממי כעול׃
Job 29:12-17
12
כי אמלט עני משוע ויתום ולא עזר לו׃
13
ברכת אבד עלי תבא ולב אלמנה ארנן׃
14
צדק לבשתי וילבשני כמעיל וצניף משפטי׃
15
עינים הייתי לעור ורגלים לפסח אני׃
16
אב אנכי לאביונים ורב לא ידעתי אחקרהו׃
17
ואשברה מתלעות עול ומשניו אשליך טרף׃
Job 31:1-40
1
ברית כרתי לעיני ומה אתבונן על בתולה׃
2
ומה חלק אלוה ממעל ונחלת שדי ממרמים׃
3
הלא איד לעול ונכר לפעלי און׃
4
הלא הוא יראה דרכי וכל צעדי יספור׃
5
אם הלכתי עם שוא ותחש על מרמה רגלי׃
6
ישקלני במאזני צדק וידע אלוה תמתי׃
7
אם תטה אשרי מני הדרך ואחר עיני הלך לבי ובכפי דבק מאום׃
8
אזרעה ואחר יאכל וצאצאי ישרשו׃
9
אם נפתה לבי על אשה ועל פתח רעי ארבתי׃
10
תטחן לאחר אשתי ועליה יכרעון אחרין׃
11
כי הוא זמה והיא עון פלילים׃
12
כי אש היא עד אבדון תאכל ובכל תבואתי תשרש׃
13
אם אמאס משפט עבדי ואמתי ברבם עמדי׃
14
ומה אעשה כי יקום אל וכי יפקד מה אשיבנו׃
15
הלא בבטן עשני עשהו ויכננו ברחם אחד׃
16
אם אמנע מחפץ דלים ועיני אלמנה אכלה׃
17
ואכל פתי לבדי ולא אכל יתום ממנה׃
18
כי מנעורי גדלני כאב ומבטן אמי אנחנה׃
19
אם אראה אובד מבלי לבוש ואין כסות לאביון׃
20
אם לא ברכוני חלצו ומגז כבשי יתחמם׃
21
אם הניפותי על יתום ידי כי אראה בשער עזרתי׃
22
כתפי משכמה תפול ואזרעי מקנה תשבר׃
23
כי פחד אלי איד אל ומשאתו לא אוכל׃
24
אם שמתי זהב כסלי ולכתם אמרתי מבטחי׃
25
אם אשמח כי רב חילי וכי כביר מצאה ידי׃
26
אם אראה אור כי יהל וירח יקר הלך׃
27
ויפת בסתר לבי ותשק ידי לפי׃
28
גם הוא עון פלילי כי כחשתי לאל ממעל׃
29
אם אשמח בפיד משנאי והתעררתי כי מצאו רע׃
30
ולא נתתי לחטא חכי לשאל באלה נפשו׃
31
אם לא אמרו מתי אהלי מי יתן מבשרו לא נשבע׃
32
בחוץ לא ילין גר דלתי לארח אפתח׃
33
אם כסיתי כאדם פשעי לטמון בחבי עוני׃
34
כי אערוץ המון רבה ובוז משפחות יחתני ואדם לא אצא פתח׃
35
מי יתן לי שמע לי הן תוי שדי יענני וספר כתב איש ריבי׃
36
אם לא על שכמי אשאנו אענדנו עטרות לי׃
37
מספר צעדי אגידנו כמו נגיד אקרבנו׃
38
אם עלי אדמתי תזעק ויחד תלמיה יבכיון׃
39
אם כחה אכלתי בלי כסף ונפש בעליה הפחתי׃
40
תחת חטה יצא חוח ותחת שערה באשה תמו דברי איוב׃
Psaumes 7:3-5
3
יהוה אלהי אם עשיתי זאת אם יש עול בכפי׃
4
אם גמלתי שולמי רע ואחלצה צוררי ריקם׃
5
ירדף אויב נפשי וישג וירמס לארץ חיי וכבודי לעפר ישכן סלה׃
Psaumes 44:17-21
17
כל זאת באתנו ולא שכחנוך ולא שקרנו בבריתך׃
18
לא נסוג אחור לבנו ותט אשרינו מני ארחך׃
19
כי דכיתנו במקום תנים ותכס עלינו בצלמות׃
20
אם שכחנו שם אלהינו ונפרש כפינו לאל זר׃
21
הלא אלהים יחקר זאת כי הוא ידע תעלמות לב׃
Job 8:5
אם אתה תשחר אל אל ואל שדי תתחנן׃
Job 8:6
אם זך וישר אתה כי עתה יעיר עליך ושלם נות צדקך׃
Psaumes 66:18
און אם ראיתי בלבי לא ישמע אדני׃
Psaumes 66:19
אכן שמע אלהים הקשיב בקול תפלתי׃
Proverbes 15:8
זבח רשעים תועבת יהוה ותפלת ישרים רצונו׃
1 Timothée 2:8
לכן רצוני שיתפללו האנשים בכל מקום וישאו ידיהם קדש בלי כעס ומדון׃