samedi, 21 septembre 2019
- - - - - -

BethYeshoua

Assemblée-Messianique

A+ R A-
 • Lorenzo et Thérèse Greco

  Les responsables - contacts -

 • Devarim - Deutéronome

  La parasha dans un contexte messianique

 • Téléchargement libre en PDF

  Fêtes, analogie de la foi, cours, initiation à l'hébreu

 • Connectez-vous

  Inscription ou connection à tout moment

 • DIRECT-YOUTUBE

  Vend. 20h30, Sam. 12:45-14:45, 16:00-18:00

Messianiques Francophones Unis

Suivez-nous sur Youtube

War-Room en ligne - Groupe de prière et d'intercession par Skype

GTranslate

frarnlendeiwitplptruesyi

Faites un don ou une offrande

Paiement international PayPal pour ASBLVIM 

La Voix de l'Israël Messianique

Objet-paiement

Commentaires

 

POUR BETHYESHOUA

Paiement virement international Fortis Banque  :  
BIC :  GEBABEBB   - IBAN : BE88 0014 7562 6341
En objet : don/offrande

POUR WEBMASTER

Paiement virement international Belfius Banque

BIC : GKCCBEBB - IBAN : BE68 0630 1537 4434

En objet : soutien au ministère pour Jacques S.

Offrande par Paypal au Webmaster :

Evénements proches

Sam Sep 21
21 Elul 5779
Sam Sep 21 @16:00 - 06:00PM
Service de Shabbat
Dim Sep 22
22 Elul 5779
Lun Sep 23
23 Elul 5779
Mar Sep 24
24 Elul 5779
Mer Sep 25
25 Elul 5779
Mer Sep 25 @16:00 - 05:00PM
Haftarah 50 Ki Tavo‭ (Quand tu seras rentré)
Jeu Sep 26
26 Elul 5779
Ven Sep 27
27 Elul 5779
Ven Sep 27 @20:30 - 10:30PM
Parasha 51 Nitsavim‭ (Tous debout)
Cliquez ici pour Abonnez-vous

Jude chapitre 1

Version Bible
Livre
Chapitre
1
יהודה עבד ישוע המשיח ואחי יעקב אל המקראים אשר הם מקדשים באלהים האב ושמורים לישוע המשיח׃
2
רחמים ושלום ואהבה יהיו לכם למכביר׃
3
אהובי בהשתדלי לכתב אליכם על דבר התשועה האחת לכלנו חובה היא בעיני לזרזכם במכתב אשר תלחמו לאמונה המסורה פעם אחת לקדושים׃
4
כי התגנבו לבוא מקצת אנשים הכתובים מאז למשפט הזה אנשי רשע ההפכים את חסד אלהינו לזמה וכפרים באלהים המשל היחיד ובאדנינו ישוע המשיח׃
5
ויש את נפשי להזכיר אתכם את אשר כבר ידעתם כי הושיע יהוה את העם ממצרים וישמד אחרי כן את אשר לא האמינו׃
6
והמלאכים אשר לא שמרו את משרתם כי אם עזבו את זבלם שמרם במוסרות עולם ובאפלה למשפט היום הגדול׃
7
כאשר סדום ועמרה והערים סביבותיהן אשר הזנו כמוהם וילכו אחרי בשר זר נהיו כראי כי נמסרו למוסר אש עולם׃
8
וכן גם בעלי החלמות האלה מטמאים את הבשר ואת הממשלה ינאצו ואת השררות יחרפו׃
9
ומיכאל שר המלאכים בהתוכחו עם השטן וירב אתו על אדות גוית משה לא מלאו לבו לחרץ משפט גדופים כי אם אמר יגער יהוה בך׃
10
ואלה מגדפים את אשר לא ידעו ובדברים אשר יבינו מחק טבעים כבהמות הסכלות בהמה ישחיתו את נפשם׃
11
אוי להם כי ברדך קין הלכו וישתקעו בתועת בלעם לקבל שכר ובמרי קרח אבדו׃
12
הלא צורי מכשול המה בסעודתיכם של אהבה ובקלות ראש יאכלו וישתו עמכם ורעים את נפשם עננים הם בבלי מים הנדפים מפני רוח עצי חרף באין פרי אשר מתו פעמים ונעקרו׃
13
משברי ים עזים אשר יגרשו בשתם ככבים תעים אשר חשך אפלה צפון להם עדי עד׃
14
וגם חנוך השביעי לאדם נבא לאלה לאמר הנה יהוה בא ברבבת קדשיו׃
15
לעשות משפט בכלם ולהוכיח כל רשעי ארץ על כל מעשי רשעתם ועל כל הקשות אשר דברו עליו חטאים אנשי רשע׃
16
אלה הם הרגנים והמתאוננים ההלכים אחרי תאותיהם אשר פיהם ידבר עתק הדרי פנים עקב שחד׃
17
ואתם האהובים זכרו את הדברים הנאמרים מקדם ביד שליחי אדנינו ישוע המשיח׃
18
בדברם אליכם לאמר הנה באחרית הימים יבאו לצים ההלכים אחרי תאות רשעם׃
19
אלה הם הפרשים מן הצבור אנשים נפשיים ורוח אין בהם׃
20
ואתם האהובים הבנו באמונתכם הנעלה על כל בקדשתה והתפללו ברוח הקדש׃
21
ושמרתם את נפשתיכם באהבת אלהים וחכיתם לרחמי אדנינו ישוע המשיח לחיי העולם׃
22
הבדילו את אלה והתנהגו עמהם ברחמים׃
23
ואת אלה תושיעו באימה וחלצתם אתם מתוך האש וגעלתם גם את הלבוש המגאל בחלאת הבשר׃
24
ולאשר יכול לשמרכם בבלי מכשול ולהעמיד אתכם בששון תמימים לפני כבודו׃
25
לאלהים אשר לו לבדו החכמה המושיע אתנו לו הכבוד והגדלה והעז והממשלה מעתה ולעולמי עד אמן׃

FORUM - Derniers messages

 • Pas de messages à afficher

Qui est en ligne ?

Nous avons 515 invités et aucun membre en ligne